Can İnce


Hareketli Ortalamalar Nedir ?

 


Hareketli Ortalamalar (Moving Averages), finansal analizde kullanılan popüler bir teknik göstergedir. Bu gösterge, belirli bir dönem boyunca varlık fiyatının ortalama değerini hesaplar. Hareketli ortalama, zaman içindeki fiyat dalgalanmalarını yumuşatmaya ve trendleri belirlemeye yardımcı olur.

Hareketli ortalamaların farklı türleri bulunur:

1. **Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average - SMA):** Belirli bir zaman dilimi boyunca kapanış fiyatlarının toplamının alınarak bu toplamın zaman dilimine bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, 10 günlük SMA, son 10 günün kapanış fiyatlarının toplamını alarak 10'a böler.

2. **Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average - EMA):** EMA, daha yakın dönemlere daha fazla ağırlık veren bir hesaplama yöntemine sahiptir. Bu nedenle, güncel fiyat hareketlerinin önceki dönemlere göre daha fazla etkisi vardır.

Hareketli ortalamaların kullanım amaçları:

- **Trend Belirleme:** Hareketli ortalamalar, fiyatların trendini belirlemeye yardımcı olur. Uzun vadeli hareketli ortalamaların altında olmak düşüş trendini, üstünde olmak ise yükseliş trendini gösterebilir.

- **Destek ve Direnç Seviyeleri:** Hareketli ortalamalar, fiyatların yaklaştığı destek ve direnç seviyelerini belirlemekte kullanılabilir. Fiyatlar bir hareketli ortalamaya yaklaştığında destek veya direnç oluşturabilir.

- **Alım-Satım Sinyalleri:** Farklı hareketli ortalama periyotları (örneğin, 50 günlük ve 200 günlük SMA) arasındaki kesişmeler, alım-satım sinyalleri olarak yorumlanabilir. Örneğin, kısa vadeli SMA uzun vadeli SMA'yı yukarıdan keserse alım sinyali, aşağıdan keserse satım sinyali olarak değerlendirilebilir.

Hareketli ortalamalar, diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha sağlam analizler yapılabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her tekniğin ve göstergenin kendi avantajları ve sınırlamaları vardır.

parallax background

Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average - SMA)

*******

Üssel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average - EMA)

*******

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average - WMA)